Handmade Sterling Silver Mystic Topaz Gemstone Bone Ring Handmade Sterling Silver Mystic Topaz Gemstone Bone Ring $115.00 Vintage Handcrafted Victorian Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Tiger Eye Ring Vintage Handcrafted Victorian Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Tiger Eye Ring $171.26 Wire Wrapped Ring / Handmade Ring / Wire Wrap ring Red / White Sardonyx Cabochon Gemstone Sterling Silver Sterling Silver  Statement Ring Wire Wrapped Ring / Handmade Ring / Wire Wrap ring Red / White Sardonyx Cabochon Gemstone Sterling Silver Sterling Silver Statement Ring $155.00 Man Made Sterling Silver Wire Wrap Amber Victorian Weave Ring Man Made Sterling Silver Wire Wrap Amber Victorian Weave Ring $77.00 Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Black Onyx Pendant Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Black Onyx Pendant $100.00 Handmade Sterling Silver Wire Wrap Blue Paua Gemstone Ring Handmade Sterling Silver Wire Wrap Blue Paua Gemstone Ring $67.00 Handmade Sterling Silver Blue Lace Agate Cab Ring Handmade Sterling Silver Blue Lace Agate Cab Ring $125.00 Handmade Tree of Life SS Wire Wrap Snowflake Pendant Handmade Tree of Life SS Wire Wrap Snowflake Pendant $115.00 Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Blue Onyx Pendant Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Blue Onyx Pendant $125.00 Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Blue Sodalite Pendant Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Blue Sodalite Pendant $115.00 Handmade 14kt Gold Filled Wire Wrap Snowflake Agate Ring Handmade 14kt Gold Filled Wire Wrap Snowflake Agate Ring $175.00 Wire Wrapped Ring Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Amber Cabochon Gemstone Statement Ring Wire Wrapped Ring Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Amber Cabochon Gemstone Statement Ring $175.00 Wire wrapped Ring Statement Ring Handmade 14kt Gold Filled Wire Wrap Man Made Red Ruby Gemstone Ring Wire wrapped Ring Statement Ring Handmade 14kt Gold Filled Wire Wrap Man Made Red Ruby Gemstone Ring $175.00 Amethyst Sterling Silver Ring Wire Wrapped Ring Sterling Silver Handmade Ring Genuine Faceted Amethyst Gemstone Amethyst Sterling Silver Ring Wire Wrapped Ring Sterling Silver Handmade Ring Genuine Faceted Amethyst Gemstone $225.00 Handmade Sterling Silver Man Made Faceted Ruby Stone Ring Handmade Sterling Silver Man Made Faceted Ruby Stone Ring $125.00 Handmade Sterling Silver Wire Wrap Black/White Onyx Ring Handmade Sterling Silver Wire Wrap Black/White Onyx Ring $66.00 Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Carnelian Pendant Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Carnelian Pendant $100.00 Handmade Sterling Silver Rose Quartz Cab Lava Ring Handmade Sterling Silver Rose Quartz Cab Lava Ring $115.00 Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Black Onyx Pendant Handmade Solid Sterling Silver Wire Wrap Black Onyx Pendant $100.00 Handmade Sterling Silver Berry Wire Wrap Blue Paua Ring Handmade Sterling Silver Berry Wire Wrap Blue Paua Ring $175.00
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36

Legal imprint